sv

Villkor & integritetspolicy

Hyresvillkor

OBS! En bokning görs per dygn. Bokat tält ska hämtas ut och lämnas tillbaka mellan klockan 08:00 - 09:00 eller 16:00 - 17:00, om ingen annan överenskommelse har nåtts.

§ 1. Du är som hyrestagare ansvarig för tält och eventuell utrustning du hyr av oss under hela hyresperioden.
§ 2. Vid skada eller förlust av produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras reparationskostnad eller inköp av lika/likvärdig produkt. Ej återlämnad produkt eller att produkten har blivit ersatt med liknande produkt, likställs med stöld och polisanmäls.
§ 3. Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från Roof Camp.
§ 4. Hyreskostnaden betalas antingen direkt vid bokning. Ingen bokning är giltig före inkommen betalning, så länge ingen annan överenskommelse nås.
§ 5. Roof Camp är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick. Vid fel på produkterna ska detta anmälas till Roof Camp snarast.
§ 6. Produkterna är inte försäkrade genom Roof Camp. Hyrestagaren ansvarar själv för att ha en tillräcklig privat/hemförsäkring.
§ 7. Giltig legitimation (körkort/pass/motsvarande) är ett krav vid hyra.
§ 8. Hyrestagaren är ansvarig för att produkterna endast används på för dem avsett sätt.
§ 9. Vid avbokning fram till och med fem dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela hyresbeloppet utom första dygns hyran, detta oavsett anledning. Vid senare avbokning än fem dagar debiteras hela hyresbeloppet.  

Ångerrätt

Du som hyrestagare har rätt att inom 14 dagar häva din beställning från det att du lagt din bokning.
Det gör du genom att kontakta oss på info@roofcamp.se
Redan uthämtad bokning återbetalas ej.
§ 10. Hyresavtalet är giltigt oavsett väder.
§ 11. Alla våra priser är inklusive moms, om inget annat anges.

Återbetalningspolicy

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot betalning av tjänst. 

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Roof camp kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat eller dela/sälja vidare till tredje part. Du har enligt den europeiska dataskyddsförodningen GDPR rätt att begära ut den information som vi har registrerad om dig samt få den borttagen. Kontakta Roof Camp på info@roofcamp.se